Arkiv för Mahilas Vänner

Belladot Evelina menskoppar hjälper indiska flickor

Fortfarande stängs många flickor ute från vardagliga aktiviteter pga tabun, normer och okunskap kring menstruation. I Indien tvingas kvinnor sova utomhus och stanna hemma från arbete och skola under menstruation, vilket utgör ett stort hinder för dem att kunna bli självständiga och ta ansvar för försörjning. Till skillnad från männen, är kvinnor ofta de som tar det sociala ansvaret mot sin familj och sin by att bygga välstånd, vilket gör det än viktigare att stödja och bidra till deras självständighet. Menskoppen är en viktig liten del i detta arbetet. – Vi blev tillfrågade av organisationen Mahilas Vänner om vi kunde skicka ner […]