Infomeny
Svenska
Nederländska (Nederlands)
Finska (Suomi)
Engelska (English)
Mer info…

Batterier

Här följer en enkel checklista för batterierna!

  1. Batterierna måste sättas in med polerna åt rätt håll (+/-).
  2. Tag ur batterierna när produkten inte används.
  3. Anslutningspunkterna får inte kortslutas, dvs. koppla inte ihop punkterna med metallsaker.
  4. Använd endast rekommenderade alkaliska batterier. Andra batterityper ger dig en sämre upplevelse. Vissa av detaljhandelskedjorna har egna märkesbatterier. Dessa är ofta lite tjockare och medför ibland att batterierna inte får kontakt.
  5. Använd endast apparaten när den är ihopsatt enligt instruktionerna.
  6. Blanda inte nya och använda batterier.

Prenumerera

Gör som 1,529 andra, prenumerera på vår blogg! Du får med jämna mellanrum tips inom sexologi, produkter och utbildning.

Jag vill ta del av utskick till:
  • Privatpersoner
  • Återförsäljare
  • Vårdpersonal