Infomeny
Svenska
Nederländska (Nederlands)
Finska (Suomi)
Engelska (English)
Mer info…

Sexualitet – inte bara sex

Vad är sex … egentligen?

Sexualiteten är som ett inre nätverk av känslor, unika för var och en av oss, uppbyggt av våra erfarenheter och vår personlighet. Men vad menar vi egentligen med sexualitet? Är det enbart fysisk kontakt och närhet – eller räknas våra känslor och fantasier dit? Och finns det något som är normalt eller onormalt?

Synen på sexualitet förändras över tid, liksom beskrivningen av den. Världshälsoorganisationen (WHO) har också ändrat sin definition genom åren. En av de mest kända är från 1986 (fritt översatt): ”Sexualiteten är en integrerad del av personligheten hos varje människa; man, kvinna och barn. Den är ett basbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan separeras från våra andra livsaspekter. Sexualitet är inte samma sak som samlag; den handlar inte om ifall vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller vårt totala erotiska liv. Dessa kan vara en del av vår sexualitet, eller också inte. Sexualiteten är så mycket mer: den finns i energin som motiverar oss att söka kärlek, kontakt, värme och intimitet. Den uttrycks genom hur vi känner, rör vid, berör och blir berörda av andra. Den handlar om att vara sensuell likaväl som sexuell. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och samspel och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”

Tanken på att sexualitet har många dimensioner, kan vara bra att ha ibland i olika faser av livet; t ex när tiden inte räcker till för sex, pga livspusslet med jobb och småbarn, eller vid sjukdom och hög ålder då orken och sexdriften minskar. Kontakt och närhet blir då extra viktigt, i stället för att känna pressen att prestera sexuellt genom samlag.

Den senaste definitionen, från 2006 ger ett brett och jämlikt perspektiv på sexualitet och innebär att den inte kan frikopplas från några aspekter av att vara människa i ett samhälle med dess kultur och värderingar (fritt översatt): ”En central aspekt genom livet av att vara mänsklig består av kön, könsidentitet och könsroller, sexuell orientering, erotik, lust, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar, fantasier, åtrå, övertygelser, attityder, värderingar, beteende, utövande, roller och relationer. Samtidigt som sexualitet kan innehålla alla dessa dimensioner, är inte alla alltid upplevda eller uttryckta. Sexualitet påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, legala, historiska, religiösa och andliga faktorer”

Samtidigt som sexualiteten är personlig är det vårt samhälle och vår kultur som skapar utrymme för den – eller begränsar den. Det som förr sågs som annorlunda och kanske var olagligt, är nu en del av det vi ser som ”normal” sexualitet.

Då dyker direkt frågan om vad som är normalt upp. Mitt svar är att så länge det inte är olagligt, ger upphov till lidande, skada, innefattar barn eller andra som inte kan samtycka, eller stör ditt sociala liv – då är det normalt.  Då är det alltså helt okej så länge du själv och den du är med tycker det. Det kanske blir enklare om begreppen vanligt/ovanligt sexuellt beteende används istället för normalt/onormalt.

Prenumerera

Gör som 1,529 andra, prenumerera på vår blogg! Du får med jämna mellanrum tips inom sexologi, produkter och utbildning.

Jag vill ta del av utskick till:
  • Privatpersoner
  • Återförsäljare
  • Vårdpersonal