Infomeny
Svenska
Nederländska (Nederlands)
Finska (Suomi)
Engelska (English)

Integritetspolicy Belladot

www.belladot.com
www.evelinamenskopp.se 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Belladot bryr sig om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.  

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.  

Genom att beställa eller använda Belladotprodukter eller tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Belladot använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. 

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster och produkter. Har du några frågor om vår integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på info@belladot.se.
 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

 

Vilken information samlar vi in?


Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller tjänster eller när du kontaktar oss på vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.  

Denna information kan vara:
Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.


Information vi samlar in om dig 

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, faktura och leveransadress, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer

Information om produkter/tjänster
 – Detaljer kring de produkter/tjänster du har köpt. Finansiell information – Kreditvärdighet.

Historisk information – Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.

Information om hur du interagerar med Belladot – Hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som orderbekräftelse när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation – T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Önskar du stoppa detta, ställer du in din webbläsare att inte acceptera sk. Cookies.

Geografisk information – Din geografiska placering.

Information som du ger oss, såväl som t.ex. finansiell- och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

 

Vad gör vi med informationen?  

Tillhandahålla, utföra och förbättrar våra produkter/tjänster 

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra produkter och tjänster till våra kunder. Belladot behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.  

 

När du beställer produkter, tjänster och tecknar avtal med oss 

 

Kategori av uppgifter  

 

Personuppgifter  

Företagsuppgifter:
– Företag/organisation  
– Organisationsnummer  
– Adressuppgifter (leverans & faktura)  
– Faktureringsinformation 

 

Kontaktuppgifter:
– Namn 
– E-post  
– Telefonnummer 

 

Tjänste- och produktinformation:
– Produktinformation  
– Tjänsteinformation 

 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.  

 

När du kontaktar oss via e-post eller telefon 

 

Kategori av uppgifter 

 

Personuppgifter 

Kontaktuppgifter:

 

– Namn 
– E-post 
– Telefonnummer 
Företagsuppgifter: – Företag/organisation 
Ärendeinformation: – Meddelande 


Rättslig grund:
 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.  

 

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev 


Kategori av uppgifter 

Personuppgifter
Kontaktuppgifter:  – Namn 
– E-post 
– Branschtillhörighet 

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke. 

 

 När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar 

OBS, aldrig tillsammans med personuppgifter såsom epost, namn eller liknande. 


Kategori av uppgifter 

Personuppgifter 
Foto/video:

 

– Fotografier 
– Mingelbilder 
– Videofilmer 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller berättigat intresse eller samtycke.  

 

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning 

 

Kategori av uppgifter 

 

Personuppgifter 

Kontaktuppgifter:
 
– Namn 
– E-post 
Företagsuppgifter: – Företag/organisation 
Ärendeinformation: – Svar och omdömen 
– Svar på frågor i löptext 

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.  

 

Kommer vi dela din information vidare? 

Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska, regulatoriska och organisatoriska krav för att din information skal hanteras säkert.   

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom samma koncern som Belladot
Belladot kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn. 

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer 
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet. 

Myndigheter
Belladot kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. 

Övriga
Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor eller sköter lagerhantering för Belladot. Partners och konsulter inom organisation och marknadsföring som bistår Belladot med expertis inom respektive område. 

Avyttring – Belladot kan komma att dela din information till tredje parter:

För det fall att Belladot säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Belladot komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om Belladot eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.  

Var behandlar vi dina personuppgifter?  

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till exempel av ett bolag inom samma koncern som Belladot eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska, regulatoriska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

 

DINA RÄTTIGHETER

Rätt att få tillgång till din data 
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse 
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.  

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) 
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Belladot, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.  

Ändring av integritetspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy, vi kommer i de fall det sker en uppdatering meddela ändringen på www.belladot.se. 

 Kontakta oss
Om du har frågor kring integritetspolicyn så kontakta oss gärna på info@Belladot.se. 

 Personuppgiftsansvarig är Wellnex AB med organisationsnummer: 556810-4573, 

Adress: Nya Tingstadsgatan 1, 422 44 Hisings Backa.

Sensast uppdaterat: 2018-05-20

Prenumerera

Gör som 1,425 andra, prenumerera på vår blogg! Du får med jämna mellanrum tips inom sexologi, produkter och utbildning.

Jag vill ta del av utskick till:
  • Privatpersoner
  • Återförsäljare
  • Vårdpersonal